Zapytania ofertowe firmy SOLEKO POLSKA Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe nr: 1/2017/RSPW/SP

Dokumentacja znajduje się w pliku poniżej:

zipzapytanie_ofertowe_nr_1_2017_RSPW_SP.zip

pdfPrzedmiar_robót_-_zapytanie_nr_1_2017_RSPW_SP.pdf

zipProjekt budowalny cz 1.zip

zipProjekt budowalny cz 2.zip

 https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1030815

Nazwa dostawcy, którego ofertę wybrano:

AMB Budownictwo Krzysztof Prokop, Kozia Wieś 11, 29-105 Krasocin

Cena brutto oferty: 369615,00 zł (80 pkt)

Termin realizacji: (10 pkt)

Okres gwarancji: (10 pkt)

Przyznane punkty – 100 pkt.

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlegał wykluczeniu z postępowania, oferta nie została odrzucona, w wyniku badania i oceny oferta otrzymała 100,00 punktów.

 

Zapytanie ofertowe nr: 2/2017/RSPW/SP

Dokumentacja znajduje się w pliku poniżej:

pdfZapytanie_ofertowe_nr_2_2017_RSPW_SP.pdf

pdfZałącznik_nr_1_-_zapytanie_nr_2_2017_RSPW_SP.pdf

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1030992

 

Nazwa dostawcy, którego ofertę wybrano:

INTERHANDLER Sp. z o.o., ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń
Cena brutto oferty: 113160,00 zł (80 pkt)
Termin dostawy: do 1 miesiąca (10 pkt)
Termin płatności: do 2 miesięcy (10 pkt)
Przyznane punkty – 100 pkt.

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlegał wykluczeniu z postępowania, oferta nie została odrzucona, w wyniku badania i oceny oferta otrzymała 100,00 punktów.

 

Zapytanie ofertowe nr: 3/2017/RSPW/SP

Dokumentacja znajduje się w pliku poniżej:

pdfZapytanie_ofertowe_nr_3_2017_RSPW_SP.pdf

pdfZałącznik_nr_1_-_zapytanie_nr_3_2017_RSPW_SP.pdf

 https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1030994

Zapytanie ofertowe 3/2017/RSPW/SP zostało anulowane.

 

 Zapytanie ofertowe nr: 4/2017/RSPW/SP

Dokumentacja znajduje się w pliku poniżej:

pdfZapytanie_ofertowe_4_2017_RSPW_SP-ZMIANA_09_05_2017.pdf

pdfZapytanie_ofertowe_4_2017_RSPW_SP.pdf

pdfZałącznik_nr_1_zapytanie_4_2017_RSPW_SP.pdf

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1031014

 

Nazwa dostawcy, którego ofertę wybrano: 

GIZO Grzegorz Niewiński Złotoria 225 16-070 Choroszcz
Cena brutto oferty: 304910,85 zł (80 pkt)
Termin dostawy: (0 pkt)
Termin płatności: (0 pkt)
Przyznane punkty – 80 pkt.
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlegał wykluczeniu z postępowania, oferta nie została odrzucona, w wyniku badania i oceny oferta otrzymała 80,00 punktów.

 

Zapytanie ofertowe nr: 5/2017/RSPW/SP

Dokumentacja znajduje się w pliku poniżej:

pdfZapytanie_ofertowe_5_2017_RSPW_SP.pdf

pdfZałacznik_nr_1_zapytanie_5_2017_RSPW_SP.pdf

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1031019 

 Zapytanie ofertowe 5/2017/RSPW/SP zostało anulowane.

 

Zapytanie ofertowe nr: 6/2017/RSPW/SP

pdfZapytanie_ofertowe_6_2017_RSPW_SP.pdf

pdfZałącznik_nr_1_zapytanie_6_2017_RSPW_SP.pdf

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1034506

 

Nazwa dostawcy, którego ofertę wybrano:

TECHPOM Sp. z o.o. Krzywonoś 21, 06-516 Szydłowo
Przyznane punkty – 91,64 pkt.

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlegał wykluczeniu z postępowania, oferta nie została odrzucona, w wyniku badania i oceny oferta otrzymała 91,64 punktów.

 

Zapytanie ofertowe nr: 7/2017/RSPW/SP

pdfZapytanie_ofertowe_7_2017_RSPW_SP.pdf

pdfZałącznik_nr_1_zapytanie_7_2017_RSPW_SP.pdf

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1034512

 

Nazwa dostawcy, którego ofertę wybrano:

AUTOCENTRUM S.A., ul. Zakładowa 18, 25-670 Kielce
Przyznane punkty – 97,23 pkt.

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlegał wykluczeniu z postępowania, oferta nie została odrzucona, w wyniku badania i oceny oferta otrzymała 97,23 punktów.