Instalacja solarna  zasada działaniaInstalacje solarne - działanie i dobór urządzeń

Instalacje solarne ( solary ) z kolektorami słonecznymi to komplet urządzeń zapewniających ciepłą wodę w domu, podgrzewanie wody w basenie i opcjonalnie wspomaganie centralnego ogrzewania.

W skład zestawów solarnych SOLEKO POLSKA wchodzą wszystkie niezbędne elementy potrzebne do zbudowania kompletnej instalacji. Wyjątek stanowi orurowanie pozwalające na połączenie kolektorów słonecznych z podgrzewaczem, które należy dobrać indywidualnie, oraz konstrukcja wsporcza w przypadku zbyt płaskiego dachu. W instalacjach do ogrzewania wody w basenie stosowany jest dodatkowo wymiennik typu JAD.

Poszczególne elementy wchodzące w skład zestawów solarnych SOLEKO POLSKA zostały wybrane spośród najlepszych producentów w branży systemów solarnych. Wysoka jakość komponentów połączona z precyzją wykonania gwarantują trwałość i niezawodność całego systemu.

W najbardziej typowej instalacji solarnej w domu mieszkalnym (Rys. 3) kolektory słoneczne ogrzewają zbiornik wody poprzez dolną wężownicę. Natomiast w miesiącach zimowych o słabszym nasłonecznieniu ciepłą wodę ogrzewa kocioł C.O. poprzez górną wężownicę.

Przykładowe zdjęcia kolektorów słonecznych zamontowanych przez firmę SOLEKO POLSKA można zobaczyć w galerii zdjęć.

Istnieje również możliwość wykorzystania górnej wężownicy w celu kierowania nadwyżek ciepła wytworzonego przez kolektory na układ centralnego ogrzewania.

Montaż i dobór wielkości instalacji solarnych

Montaż instalacji solarnej

Montaż każdej instalacji solarnej wymaga podłączenia do istniejącej instalacji hydraulicznej oraz montażu baterii kolektorów.

Kolektory słoneczne montuje się na połaci dachowej o kącie nachylenia do poziomu 450 i ukierunkowaniu południowym. Zapewnia to optymalne wykorzystanie padających promieni słonecznych (Rys. 4).

Montaż instalacji solarnej na dachu

W przypadku dachu zbyt płaskiego kolektory montuje się na konstrukcjach wsporczych. Jeśli nie ma w ogóle miejsca na połaci dachowej lub dom skierowany jest szczytem do południa, można zamontować kolektory na elewacji budynku (pod kątem a = 450) lub na konstrukcji wolnostojącej na ziemi (Rys. 5). Konstrukcje wolnostojącą można także zamontować na płaskim dachu.

Ilość kolektorów oraz wielkość zbiornika w instalacji solarnej można dobrać na podstawie prostego przelicznika stosowanego przy większości instalacji solarnych przedstawionego w Tabeli 5.

Ilość osób korzystających

z ciepłej wody

Ilość kolektorów płaskich

o powierzchni 2m2

Wielkość zbiornika c.w.u.

2 – 4

1 – 2

200 l

4 – 6

2 – 3

300 l

6 – 8

3 – 4

400 l

8– 10

4 – 5

500 l

Zbiornik instalacji solarnej montuje się z reguły w kotłowni lub na strychu, gdzie można go podłączyć do zasilania z pieca C.O. Obok zbiornika montuje się zespół pompowy wraz z grupą bezpieczeństwa oraz sterownik elektroniczny.