Przy zakupie instalacji fotowoltaicznej nasuwa się pytanie – Jaka moc instalacji będzie spełniać moje oczekiwania? Najlepiej tak dobrać moc, aby wyzerować licznik energii. Taka sytuacja ma miejsce, gdy instalacja fotowoltaiczna w pełni pokrywa zapotrzebowanie na energię. Wówczas płacisz tylko koszty stałe, które wynoszą około 150 zł rocznie (koszty licznika ponoszone niezależnie od zużycia energii). Wyobraź sobie budynek, w którym nie ma żadnego zużycia energii, ale jest zamontowany licznik energii – rachunek za koszty stałe (licznika) i tak trzeba płacić. Efekt finansowy jest taki sam, jak w przypadku pełnego pokrycia zapotrzebowania energetycznego przez instalację fotowoltaiczną. Pamiętaj jednak, że zgodnie z ustawą OZE masz tylko rok na wykorzystanie wyprodukowanej energii, więc montowanie za dużej instalacji fotowoltaicznej będzie nieopłacalne. Jeżeli wyprodukujesz w danym roku więcej energii, niż potrzebujesz, to zakład energetyczny nie zwróci Ci niewykorzystanej energii, ani za nią nie zapłaci. Warto jednak uwzględnić ewentualne zwiększenie zapotrzebowania na energię w przyszłości, co opiszemy w dalszej części artykułu.

W jaki sposób określić zużycie energii w domu?f2

Produkcję energii z instalacji fotowoltaicznej możemy dosyć łatwo i dokładnie przewidzieć. Określamy ją na podstawie naszego doświadczenia oraz symulacji bazujących na danych klimatycznych i lokalnych uwarunkowaniach montażu. Zapotrzebowanie na energię Twojego domu wymaga jednak pewnej analizy. Na początku określ zużycie energii na podstawie rachunków za prąd, biorąc pod uwagę przynajmniej ostatni pełny rok kalendarzowy (od stycznia do grudnia). Jeżeli masz taką możliwość, sprawdź zużycie energii na przestrzeni kilku ostatnich lat i przeanalizuj ewentualne różnice: z czego wynikały, czy były tymczasowe (remont, budowa, itp.). Zadanie jest bardzo proste w przypadku, gdy obsługuje Cię PGE, ENEA, ENERGA – wartość zużycia za pełny poprzedni rok jest podawana na fakturze za energię przeważnie na drugiej stronie (np. dla PGE jest to w prawy górny róg, dla ENEA i ENERGA na górze drugiej lub trzeciej strony). Jeżeli obsługuje Cię TAURON lub INNOGY, takiej informacji raczej nie znajdziesz na fakturze. Wtedy możesz zliczyć wartość kWh z faktur za cały rok lub po prostu zasięgnij informacji w biurze obsługi klienta (numer telefonu powinien być podany na fakturze).

Jak oszacować zużycie energii elektrycznej w przyszłości?

Masz już wartość rocznego zużycia energii? Teraz musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcesz w przyszłości zwiększyć zużycie energii. Najczęściej większe zużycie energii jest spowodowane przez zmianę:

• sposobu ogrzewania wody użytkowej na (ogrzewanie elektryczne),

• systemu ogrzewania domu na pompę ciepła lub inne urządzenie grzewcze wykorzystujące energię elektryczną,

• kuchenki gazowej na elektryczną lub płytę indukcyjną.

Na większe zużycie energii elektrycznej wpływa również montaż klimatyzacji czy ładowanie samochodu elektrycznego.

Wpływem powyższych czynników na zużycie energii zajmiemy się w innym artykule. Teraz skupimy się na zużyciu wynikającym z danych za poprzedni rok.

Co to jest bilansowanie energii elektrycznej z zakładem energetycznym?

Aby określić, ile energii muszą wyprodukować panele fotowoltaiczne, trzeba oszacować, w jaki sposób produkowana energia będzie bilansowana z zakładem energetycznym. Musisz zatem oszacować:

• ile energii będziesz zużywać bezpośrednio z paneli fotowoltaicznych,

• jaką nadwyżkę energii będziesz przekazywać do zakładu energetycznego.

Energia zużyta bezpośrednio to taka, która została skonsumowana przez urządzenia w domu w chwili jej wytworzenia przez instalację fotowoltaiczną. Energia elektryczna zawsze płynie tam, gdzie ma najbliżej. Zatem prąd z instalacji fotowoltaicznej w pierwszej kolejności jest zużywany przez urządzenia znajdujące się w domu. Jeżeli produkcja energii jest większa niż konsumpcja, to powstaje nadwyżka, która automatycznie jest przekazywana do zakładu energetycznego. Cały proces jest niezauważalny dla użytkownika. Licznik energii rejestruje ilość oddanej nadwyżki energii, którą zgodnie z ustawą OZE możesz odebrać w ciągu roku. Zakład energetyczny pobiera 20% z nadwyżek dla instalacji do 10 kW i 30% dla instalacji powyżej 10 kW.

Musisz oszacować, jaką nadwyżkę energii będziesz wysyłać do zakładu energetycznego. Nasze badania prowadzone przez kilka ostatnich lat pokazują, że w przeciętnym domu nadwyżka energii wynosi ok. 70% całkowitej produkcji. W przypadku zużywania energii głównie zimą jest to ok. 80%. Pozostała ilość będzie więc zużyciem bezpośrednim.

Ile energii muszą wyprodukować panele fotowoltaiczne, aby pokryć faktyczne zapotrzebowanie na energię?

Załóżmy, że według faktur zużycie energii w poprzednim roku wyniosło 4000 kWh. Jeżeli nie przewidujesz żadnych dodatkowych urządzeń w domu, to możesz przyjąć powyższą wartość do obliczeń. Przeciętne bilansowanie energii z zakładem energetycznym dla domów jednorodzinnych wynosi 30% zużycia bezpośredniego i 70% nadwyżek przekazanych do sieci. Zatem 1200 kWh (30% z 4000 kWh) będzie pokryte bezpośrednio przez panele fotowoltaiczne. Pozostała energia, czyli 2800 kWh musi zostać pokryta przez nadwyżki przekazane do sieci. Zakład energetyczny oddaje energię pomniejszoną o 20%, dlatego panele muszą wyprodukować tyle energii, aby po odjęciu 20% była ona równa 2800 kWh. Jak obliczyć taką wartość? Podziel potrzebną ilość energii przez 0,8. Zatem dla powyższego przykładu będzie to: 2800 kWh ÷ 0,8 = 3500 kWh. Panele fotowoltaiczne muszą więc wyprodukować 4700 kWh. Jest to suma zużycia bezpośredniego (1200 kWh) i nadwyżki przekazanej do zakładu energetycznego (3500 kWh), która po zbilansowaniu pokryje energię pobraną z sieci. Na tej podstawie można dobrać odpowiedni zestaw fotowoltaiczny.

Kolejny krok, to oszacowanie produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej dla konkretnej lokalizacji. Takie prognozy wykonują pracownicy firmy SOLEKO w oparciu o profesjonalne oprogramowanie i własne doświadczenie na podstawie setek działających instalacji. W większości przypadków produkcja w przeliczeniu na 1 kW mocy zawiera się w przedziale 800 -1100 kWh rocznie. Jeżeli oszacujemy, że w Twojej lokalizacji uzysk z instalacji fotowoltaicznej będzie wynosić np. 940 kWh, to odpowiednia instalacja dla zużycia 4000 kWh będzie miała moc 5 kW.