SYSTEM ON-GRID - ELEKTROWNIE SŁONECZNE

System fotowoltaiczny z panelami słonecznymi zamienia pozyskiwaną energię słoneczną na energię elektryczną. Energia ta z kolei wykorzystywana jest na bieżące zużycie w domu lub firmie, a niezagospodarowane nadwyżki przekazywane są bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej tj. Zakładu Energetycznego.

Przekazane nadwyżki energii można w okresie maksymalnie 1 roku odebrać w postaci opustów (zgodnie z ustawą o OZE z 01.07.2016). Przekłada się to bezpośrednio na szybki zwrot zainwestowanego kapitału w instalację fotowoltaiczną.

Poniżej wymienione zostały podstawowe elementy zestawu solarnego typu on-grid:

Panele słoneczne (fotowoltaiczne)

Panele słoneczne zamontowane na dachu budynku przetwarzają światło słoneczne na prąd elektryczny. Nie wytwarzają przy tym hałasu oraz nie emitują szkodliwych substancji.

Inwertery

Inwerter zmienia prąd stały, wytworzony przez panele fotowoltaiczne, na prąd zmienny, który napędza Państwa urządzenia elektryczne w domu.

Licznik do pomiaru wyprodukowanej energii elektrycznej

Licznik ten (najczęściej wbudowany w inwerter) służy do pomiaru ilości prądu elektrycznego wyprodukowanego przez instalację fotowoltaiczną.

Dwukierunkowy licznik energii

Wskazuje on, czy pobierany przez urządzenia domowe prąd elektryczny pochodzi z własnej instalacji fotowoltaicznej czy z sieci publicznej. Wymiana liczników starszego typu realizowana jest bezpłatnie przez Zakłady Energetyczne.

Kontrola urządzenia

Dzięki kontroli zestawu solarnego można odczytać wszystkie wartości podczas jego pracy i w ten sposób kontrolować efektywność i zysk. Wyniki można sprawdzać za pomocą Internetu, SMS bądź e-mail.

System off-grid - elektrownie słoneczne z systemem akumulatorów

Systemy off-grid to systemy fotowoltaiczne niepodłączone do publicznej sieci energetycznej. Generowana przez panele fotowoltaiczne energia elektryczna jest magazynowana w odpowiednich akumulatorach. I właśnie zastosowaniem akumulatorów jako Panele fotowoltaicznenośników energii odróżnia ten system od systemu on-grid, gdzie energia częściowo lub całkowicie jest przekazywana do sieci energetycznej.

Rozwiązanie to sprawdza się w odizolowanych obszarach kraju lub wszędzie tam, gdzie podłączenie do sieci jest nieuzasadnione ekonomicznie. Również tam, gdzie tradycyjne zasilanie w energię elektryczną jest mało wydajne, niestabilne lub nawet niemożliwe. Dla tych sytuacji systemy off-grid to idealne rozwiązanie.

Ogniwa fotowoltaiczne wytwarzają energię i magazynują ją w akumulatorach w celu jej późniejszego wykorzystania. Ze zmagazynowanej energii można skorzystać w dowolnym czasie, a nawet miejscu.

Energia słoneczna jest wszędzie, a dzięki temu użytkownik zestawu solarnego ma gwarancję niezależności. Dlatego też zestaw fotowoltaiczny to niezawodne źródło energii to łatwy i skuteczny sposób podniesienia jakości życia w swoim gospodarstwie domowym.

 

Przejdź dalej do:

Zestawy fotowoltaiczne - panele słoneczne - ceny

Dotacje - dofinansowania - programy

"Porady i wiedza" - fotowoltaika - panele słoneczne