Jak obliczyć moc instalacji fotowoltaicznej?Począwszy od kwietnia ubiegłego roku wszystkie nowe instalację fotowoltaiczne o mocy do 50 kW rozliczane są na nowych zasadach według systemu Net Billing. Energia elektryczna wprowadzona do sieci przez instalację fotowoltaiczną rozliczana jest według jej aktualnej wartości notowanej na Towarowej Giełdzie Energii. W poprzednim systemie Net Metering rozliczenie odbywało się ilościowo w stosunku 1 do 0,8 (instalacje do 10kW) i 1 do 0,7 (instalację powyżej 10kW).

Środki pieniężne otrzymane za energię wprowadzoną do sieci gromadzone są na indywidualnym koncie (portfelu klienta) u sprzedawcy energii i można je wykorzystać wyłącznie do pokrycia kosztów energii elektrycznej pobranej z sieci (bez kosztów dystrybucji czyli przesyłu energii).

Należy pamiętać, że podobnie jak w starym systemie mamy rok na wykorzystanie wprowadzonych nadwyżek. Przy czym, w nowym systemie Net Billing jeżeli po roku pozostanie nam nadwyżka, to sprzedawca zwróci nam 20% jej wartości jako nadpłatę.

Jak zatem obliczyć moc instalacji fotowoltaicznej, aby zwróciła się w najkrótszym możliwym czasie?

W systemie NetBilling należy wyprodukować taką ilość energii, której wartość pokryje koszty zakupu energii w ciągu roku, bez generowania zbyt dużych nadwyżek. Zwrot 20% jako nadpłaty jest mało opłacalny i został wprowadzony w celu zniechęcenia przed zbytnim przewymiarowaniem mocy instalacji fotowoltaicznej.

Ilość wyprodukowanej energii, która pokryje nasze potrzeby będzie różna w zależności od aktualnych cen notowanych na Towarowej Giełdzie Energii i autokonsumpcji energii z instalacji fotowoltaicznej, czyli ilości energii, którą konsumujemy bezpośrednio w trakcie jej wytwarzania. Na dzień dzisiejszy można w przybliżeniu obliczyć ilość potrzebnej energii i co za tym idzie moc instalacji fotowoltaicznej. Wynika to z faktu, że cena energii na giełdzie i auto konsumpcja są wartościami zmiennymi i trudno przewidywalnymi w dłużej perspektywie.

Obecnie energię rozlicza się według uśrednionej ceny miesięcznej ogłaszanej przez operatora systemu energetycznego - Polskie Sieci Energetyczne. Dane od Czerwca przedstawiają się następująco:

Rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej RCEm

Cena zł/MWh

Czerwiec

656,04

Lipiec

796,27

Sierpień

1019,06

Wrzesień

711,92

Październik

576,35

Listopad

703,81

Grudzień

716,80

Rozliczanie według cen miesięcznych odbywać się będzie do 2024 roku. Później zostanie wprowadzone rozliczenie w oparciu o ceny godzinowe.

Obliczanie optymalnej mocy instalacji fotowoltaicznejDo obliczenia optymalnej mocy instalacji fotowoltaicznej, oprócz powyższych cen należy przyjąć odpowiedni poziom auto konsumpcji energii. Na bazie naszych obserwacji z setek instalacji możemy w uproszczeniu przyjąć auto konsumpcję:

  • niską (15% auto konsumpcja / 85% energia wprowadzona do sieci),
  • średnią ( 25% auto konsumpcja / 75% energia wprowadzona do sieci),
  • wysoką (35% auto konsumpcja / 65% energia wprowadzona do sieci),
  • z magazynem energii (60% auto konsumpcja / 40% energia wprowadzona do sieci).

Ważna jest również roczna produkcja energii w przeliczeniu na kW mocy zainstalowanej. Przyjmuje się, że w Polsce z 1 kW mocy instalacji skierowanej na południe można uzyskać ok. 1000 kWh energii rocznie. Dla instalacji skierowanych na wschód-zachód będzie to ok. 800 kWh. Dokładną prognozę produkcji dla danej lokalizacji można obliczyć za pomocą narzędzi takich jak PVGIS (ogólnodostępna baza danych wydajności paneli fotowoltaicznych na obszarze Europy)   

Mając powyższe dane, czyli ceny energii na giełdzie, poziom auto konsumpcji, produkcję roczną możemy obliczyć optymalną moc instalacji fotowoltaicznej. Dla obliczeń przyjmiemy:

  • średni miesięczny rachunek za prąd: 400 zł (zakładając 0,94 zł/ kWh),
  • roczna produkcja energii z 1 kW: 1000 kWh (instalacja skierowana na południe),
  • autokonsumpcja energii średnia: 25% (Energia wprowadzona do sieci: 75%).

W związku z wieloma zmiennymi, nie jest możliwe podanie prostego wzoru. Obliczenia muszą odbywać się za pomocą funkcji „szukaj wyniku”, gdzie dążymy do stanu, w którym energia oddana i pobrana z sieci zostanie w pełni zbilansowana i nie wystąpi nadpłata zredukowana do 20% przez sprzedawcę energii.

Wynik obliczeń przedstawia się następująco:

Miesięczny rachunek za prąd

400,00 zł

Roczne zapotrzebowanie na prąd

5 106 kWh

Auto konsumpcja energii

Średnia

Kierunek montażu paneli

Południe

Szacowana roczna produkcja prądu

5 182 kWh

Rekomendowana moc instalacji

5,18 kWp

Korzyści finansowe:

Szacowany roczny rachunek za prąd bez instalacji fotowoltaicznej:

5200,00 zł

Szacowany roczny rachunek z instalacją fotowoltaiczną:

2041,07 zł

 

Suma korzyści z instalacji PV

3 158,60 zł

Jeżeli chcesz obliczyć moc instalacji dla swojego rachunku za prąd to zachęcamy do skorzystania z naszego kalkulatora wyceny