Coraz więcej inwestorów traktuję fotowoltaikę jako inwestycję we własne bezpieczeństwo w obliczu zagrożeń w obecnych czasach.

Zdjecie   Ardeshir2Jeszcze do nie dawna myśleliśmy, że zamykanie granic, szkół, sklepów jest nie do pomyślenia. W tej sytuacji większą uwagę zawracamy na zabezpieczenie naszych podstawowych potrzeb, do których z pewnością zaliczyć można energię elektryczną. Fotowoltaika daje nam w tym zakresie poczucie bezpieczeństwa. Jest to przecież własne źródło energii ze słońca nie zależne od czynników zewnętrznych. Dla inwestorów istotne jest na czym to bezpieczeństwo polega i w jakim zakresie jest realizowane przez różnego rodzaju systemy fotowoltaiczne. Możemy tu wyróżnić dwa obszary:

  • Bezpieczeństwo związane z kosztami zakupu energii
  • Bezpieczeństwo zapewnienia dostaw energii                                                                                   

 

Większość obecnie montowanych systemów fotowoltaicznych nie łączy tych dwóch obszarów ze sobą. Jednak powoli sytuacją się zmienia w kierunku systemów PV obejmujących oba aspekty bezpieczeństwa. Są to tzw. system fotowoltaiczne hybrydowe.

Bezpieczeństwo związane z kosztami zakupu energii nabrało znaczenia od czasu ogłoszeń medialnych z końca 2018r. związanych z podwyżkami cen energii. Warto zauważyć, że od tego czasu, ceny energii wzrosły głównie dla firm. Podwyżki dla odbiorców prywatnych niebyły znaczące. Mimo to odbiorcy prywatni czują się zagrożeni i traktują fotowoltaikę jako zabezpieczenie się przed podwyżkami w przyszłości. Jest to w pełni uzasadnione działanie. W trakcie kryzysu możemy stracić nasze źródło dochodów, ale opłaty za energię pozostaną.  

Bezpieczeństwo zapewnienia dostaw energii nabiera znaczenia w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z klęską żywiołową i obawiamy się o zapewnienie dostaw energii z sieci energetycznej. Zagrożeniem może być również zakłócenie działa systemu energetycznego spowodowanego epidemią.

Systemy prosumenckie ON-GRID – bezpieczeństwo przed podwyżkami cen energii

Systemy ON-GRID to inaczej systemy sieciowe, czyli takie które pracują razem z siecią energetyczną. W Polskim systemie Fotowoltaika działa na zasadzie tzw. prosumenckim. System fotowoltaiczny z panelami słonecznymi zamienia pozyskiwaną energię słoneczną na energię elektryczną. Energia ta z kolei wykorzystywana jest na bieżące zużycie w domu lub firmie, a niezagospodarowane nadwyżki przekazywane są bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej tj. Zakładu Energetycznego. Przekazane nadwyżki energii można w okresie maksymalnie 1 roku odebrać w postaci opustów (zgodnie z ustawą o OZE z 01.07.2016). Przekłada się to bezpośrednio na szybki zwrot zainwestowanego kapitału w instalację fotowoltaiczną oraz uniezależnienie od wzrostu cen energii. Wielu z naszych klientów płaci tylko opłaty licznikowe wynoszące ok. 200zł rocznie, pomimo tego, że zasilają w domu praktycznie wszystko, nawet ogrzewanie. W ogromnej większości przypadków nadal są to jednak systemy sieciowe tzw. ON-GRID, które mogą działać tylko w przypadku działającego zasilania z sieci energetycznej. W przypadku przerwy w dostawie energii system fotowoltaiczny wyłącza się automatycznie. Nie jest możliwe jego działanie bez sieci energetycznej i zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii.

Systemy OFF-GRID – produkcja energii niezależna od sieci energetycznej

Bez sieci energetycznej mogą działać systemy fotowoltaiczne tak zwane OFF-GRID, gdzie generowana przez panele fotowoltaiczne energia elektryczna jest magazynowana w odpowiednich akumulatorach. I właśnie zastosowanie akumulatorów jako nośników energii odróżnia ten system od systemu ON-GRID, gdzie energia częściowo lub całkowicie jest przekazywana do sieci energetycznej. Rozwiązanie to sprawdza się w odizolowanych obszarach kraju lub wszędzie tam, gdzie podłączenie do sieci jest nieuzasadnione ekonomicznie. Również tam, gdzie tradycyjne zasilanie w energię elektryczną jest mało wydajne, niestabilne lub nawet niemożliwe. Dla tych sytuacji systemy off-grid to idealne rozwiązanie. Natomiast system taki w tradycyjnej postaci nie może pracować razem z siecią energetyczną w systemie prosumenckim umożliwiając przekazywanie nadwyżek energii do sieci i rozliczanie jej zgodnie z ustawą OZE.

Systemy ON-GRID i OFF-GRID – Hybrydowe rozwiązania

Systemy łączące funkcję ON-GRID i OFF-GRID istnieją na rynku od wielu lat, ale nie są byt popularne. Wynika to z optymalizacji kosztów produkcji i montażu tych urządzeń. Ogromna większość instalowanych instalacji fotowoltaicznych to systemy ON-GRID. Dodawanie do nich funkcjonalności systemów OFF-GRID powoduje nawet dwukrotny wzrost kosztów systemu. Wynika to głównie z wysokich cen akumulatorów i falowników OFF-GRID. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że zasilanie awaryjne przydałoby się kilka razy w roku to dojdziemy do wniosku, że jest to koszt nie adekwatny do możliwych korzyści.

Sieć energetyczna jako „wirtualny akumulator”, ale nie na wieczność.

Należy zaznaczyć, że w Polsce w systemie rozliczania energii na zasadach prosumenckich, można traktować sieć energetyczną jak wirtualny akumulator, który można naładować w lato i rozładować zimą ze stratą tylko 20%-30% energii (bilans z zakładem energetycznym). Taki system ma jednak swoje limity i przyrost kolejnych instalacji, będzie tworzył coraz większą nierównowagę w systemie energetycznym polegającą na zbyt dużej podaży energii latem i za dużym popytem zimą. Należy się zatem przygotować na nieuniknioną transformację systemu rozliczania energii z fotowoltaiki, gdzie oddawanie nadwyżek energii do sieci energetycznej nie będzie już takie korzystne.

Systemy ON-GRID z akumulatorami – rozwiązanie hybrydowe na przyszłość.

Producenci urządzeń fotowoltaicznych w ostatnich kilku latach wdrażają do sprzedaży nowe urządzenia umożliwiające prace z akumulatorami lub dodanie ich w późniejszym czasie. Takie systemy są już popularne m.in. w Niemczech i Czechach, gdzie w obecnym czasie oddawanie nadwyżek energii do sieci jest mało opłacalne. Należy pamiętać, że są to systemy bez funkcji OFF-GRID, czyli bez możliwości zasilania awaryjnego. Taka funkcjonalność jest jednak coraz tańsza do dodania, w przypadku wielu nowowprowadzanych urządzeń fotowoltaicznych. Wówczas możemy mówić o w pełni funkcjonalnym systemie hybrydowym, który jest warty rozważenia w obliczu dzisiejszych zagrożeń – wzrostu kosztów energii, niepewności co do zapewnienia dostaw energii.

System hybrydowy SOLEKO – testujemy od 2017r.

3

Firma SOLEKO od 2017 roku testuje system hybrydowy o pełnej funkcjonalności systemów ON-GRID, OFF-GRID. Jako firma z długoletnim stażem (17 lat na rynku), wiemy, że zmiany są nie uniknione i należy być przygotowanym, aby w momencie ich nadejścia zaoferować klientom produkt, który został dokładnie przebadany i jego efektywność jest poparta konkretnymi danymi. Biuro firmy SOLEKO zostało wybudowane na wzór domu mieszkalnego o typowej powierzchni użytkowej 110m2. Na dachu zainstalowane są panele fotowoltaiczne o mocy 9,72kW, które podłączone są do falownika hybrydowego i akumulatora litowo-jonowego firmy FRONIUS. Do systemu została dodana również funkcja zasilania awaryjnego. Instalacja jest przyłączona do sieci na zasadach prosumenckich. Nadwyżki przekazywane do sieci i rozliczane zgodnie z ustawą OZE stanowią ok. 70% produkowanej energii. Zużycie energii bezpośrednie wynosi 20%. Pozostałe 10% przeznaczane jest na ładowanie akumulatora, który z zasila budynek nocą. System jest w pełni automatyczny i bezobsługowy. Można zauważyć, że w 2018r. od Kwietnia do Września budynek był praktycznie w 100% samowystarczalny. Pobór energii od października do marca jest spowodowany przez pompę ciepła, która ogrzewa budynek. Nadwyżki energii przekazane do sieci latem w pełni pokrywają zapotrzebowanie pomy ciepła zimą w bilansie z zakładem energetycznym. Koszty ogrzewania budynku wynoszą 0 zł. Rachunek za energie zawiera tylko opłaty licznikowe (ok. 200zł/rok).

Bilansenergii2018r. Produkcja2

Bilansenergii2018r.

Zasilanie awaryjne w systemie hybrydowym SOLEKO

System hybrydowy SOLEKO został wyposażony w automatyczny układ zasilania awaryjnego. Nie spowodowało to znaczącego wzrostu kosztów, ponieważ firma FRONIUS przewidziała możliwość dodania takiej funkcjonalności. W akumulatorze zawsze znajduję się rezerwa energii na wypadek awarii sieci energetycznej. Należy zauważyć, że system jest na bieżąco ładowany z paneli fotowoltaicznych, więc jest w 100% samowystarczalny i nie zależny. Moc generowana jest wystarczająca do zasilania wszystkich urządzeń w budynku na wszystkich fazach. Warto wspomnieć, że istnieje też możliwość realizacji funkcji zasalania awaryjnego bez akumulatorów, gdzie energia zasilająca urządzenia jest na bieżąco dostarczana przez panele fotowoltaiczne. Takie rozwiązanie jest znacznie tańsze (odchodzi koszt akumulatorów). Aczkolwiek należy pamiętać, że jest to rozwiązanie bardzo nie stabilne (zależne od mocy paneli w danej chwili).

Podsumowanie

Fotowoltaika w obliczu dzisiejszych zagrożeń związanych z rosnącymi kosztami energii i stabilnością sieci energetycznej jest w stanie sprostać potrzebom inwestorów. Możemy z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że nowoczesne systemy fotowoltaiczne oparte o układy hybrydowe w znacznym stopniu zapewniają bezpieczeństwo w zakresie kosztów energii elektrycznej i zapewnienia dostaw energii. Systemy te są coraz tańsze i łatwiejsze w integracji. Należy jednak pamiętać, że ich dobór i wykonanie wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Firma SOLEKO oferuje klientom produkty wysokiej jakości, które zostały wcześniej dogłębnie przetestowane na własnym obiekcie, aby w maksymalny sposób sprostać oczekiwaniom klientów w obliczu dzisiejszej rzeczywistości.