NIEETYCZNE DZIAŁANIA FIRM W BRANŻY OZE

Instalacja w odnawialne źródło energii jakim jest energia słoneczna to poważny wydatek w gospodarstwie domowym. Powinna ona zatem odpowiednio zaangażować Inwestora, tak aby nie dopuścić do zakupu urządzenia nie dostosowanego do jego potrzeb, o niskiej jakości, które będzie awaryjne i nie będzie przynosiło zamierzonych efektów. Nie inwestuje się bowiem po to, aby mieć problemy, lecz żeby mieć satysfakcję z inwestycji przez długie lata i oczywiście, aby nastąpił szybki zwrot z inwestycji, a to gwarantuje jedynie odpowiednio dobrana, wydajna i solidnie wykonana instalacja.

Niestety znaczna część Inwestorów w obecnych czasach, kiedy na wszystko brakuje czasu, pochopnie podejmuje decyzje. Czujność Inwestora może uśpić dotacja przyznawana do tego typu urządzeń. Wielu inwestorów jest przekonanych, że dotowane urządzenia muszą spełniać wysokie wymogi jakościowe, bo przecież państwo nie dotowałoby tzw. „bubli”. Nic bardziej mylnego. Programy dofinansowań biorą pod uwagę różnego rodzaju certyfikaty, które niekoniecznie związane są z wysoką wydajnością w trakcie eksploatacji zestawu solarnego (kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne) i ich jakością. Ponadto kluczowy jest odpowiedni dobór i montaż urządzeń, gdzie również nie ma odpowiedniego systemu nadzoru.

W trakcie trwania programu (ów) wielokrotnie podejmowane były i są działania mające na celu uniknięcie niskiej jakości i nierzetelności wykonawców, które jednak najczęśćiej nie przynoszą zamierzonych efektów.

W 2013 r. NFOŚiGW ogłosił następcę programu dopłat do kolektorów słonecznych pt. „PROSUMENT”, który ma obejmować większą ilość technologii przetwarzania odnawialnej energii. Najwyżej dotowane mają być panele fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej. W nowym programie NFOŚiGW postanowił wyeliminować mankamenty poprzednika poprzez uzależnienie wysokości dotacji od wydajności urządzenia i gwarancje uzysków energii zapisane w umowie z wykonawcą. „PROSUMENT” w pierwszej kolejności został wdrożony za pośrednictwem Gmin i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, które jednak nie pozwalają na powszechny ogólnokrajowy dostęp do dotacji. Jedyna taka możliwość ma być realizowana za pośrednictwem wybranego banku, który do końca roku 2014 nie został wybrany ze względu na brak odpowiednich przepisów. W lutym 2015 r. NFOŚiGW ogłosił, że jedynym bankiem udostępniającym środki z programu PROSUMENT na terenie całego kraju będzie Bank Ochrony Środowiska. Nabór wniosków rozpoczął się niestety dopiero w kwietniu 2015 roku.

Tak duża luka czasowa w finansowaniu spowodowała, że część firm powstałych na fali dotacji do kolektorów postanowiła zniknąć z rynku lub zmienić nazwę, aby uniknąć zobowiązań wynikających z gwarancji udzielonych w ramach dopłat do kolektorów słonecznych. Niektóre firmy utworzyły własne fundacje, które miały za zadanie udzielać dotacji z własnych środków. W rzeczywistości jest to zwykłe oszustwo, ponieważ taka „pseudodotacja” jest zwykłym rabatem udzielanym przez firmy, a klient jest wprowadzony w błąd, ponieważ pozostaje w przekonaniu, że jego instalacja jest dotowana przez państwo i spełnia określone wymogi.

Inne firmy postanowiły na dużą skale podpisywać umowy przedwstępne na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach programu „PROSUMENT”. W rzeczywistości wglądało to w ten sposób, że akwizytor takiej firmy miał za zadanie podpisać jak najwięcej umów, od których miał ustaloną prowizję. To powoduje, że takim osobom nie zależy na rzetelnej sprzedaży i doborze odpowiednich urządzeń do potrzeb Klienta. Liczy się tylko ilość i wartość podpisanych umów. Bardzo często brakuje im odpowiedniego doświadczenia i może okazać się, że wiele takich umów zostało podpisanych na instalacje, które nie będą możliwe do wykonania lub ich funkcjonowanie będzie nieefektywne. Co więcej, ceny zapisane w umowach są o wiele wyższe od rynkowych. Bardzo często pobierane są wysokie zaliczki, a kara za odstąpienie od umowy wynosi nawet 2 tys. zł i więcej.  

Jak zatem inwestor może uchronić się przed nierzetelną firmą i nieracjonalną alokacją własnych środków?

 • Przede wszystkim nie powinien pochopnie podpisywać umowy pod wpływem namowy akwizytora.
 • Zawsze powinien zasięgnąć informacji od kilku firm na rynku i pogłębić swoją wiedzę z zakresu inwestycji i proponowanej formy dotacji.
 • Nie wolno godzić się na pełnomocnictwo dla firmy do czynności związanych z pozyskaniem dotacji, ponieważ pozbawia się możliwości weryfikacji faktycznego pochodzenia dotacji.
 • Należy sprawdzić jak długo firma istnieje na rynku pod własną marką. Obowiązkiem jest wręcz poproszenie firmy o podanie przynajmniej 3 referencji wykonanych instalacji funkcjonujących przynajmniej kilka lat, które warto odwiedzić osobiście.
 • Należy poprosić o przedstawienie podstaw, na jakich dobrane zostało określone rozwiązanie.
 • Profesjonalne firmy dysponują odpowiednim oprogramowaniem, które pozwala na symulacje uzysków dla konkretnej lokalizacji.
 • Należy poprosić o wykonanie takiej symulacji i zweryfikowanie jej poprawności na podstawie podanych przez firmę instalacji referencyjnych.
 • Na koniec należy poprosić o ostateczny koszt inwestycji po uzyskaniu dotacji z przedstawieniem wszystkich opłat z nią związanych.

Przygotował:
Seweryn Grabiec
SOLEKO POLSKA Sp. z .o.o.

Czerwiec 2014

 

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU MAGAZYNOWANIA ENERGII WRAZ Z MONITORINGIEM

System akumulatorów w ofercie SOLEKO POLSKA pozwala na korzystanie z energii słonecznej także w czasie, gdy słońce nie świeci. Jest to rozwiązanie dla zużycia energii dla własnych celów, uniezależniając się od wzrostu cen prądu elektrycznego.

Przykładem systemu akumulatorów jest IBC SolStore, magazynujący prąd z energii słonecznej, który w chwili wytworzenia nie może zostać zużyty w budynku. System ten udostępnia go ponownie, gdy instalacja fotowoltaiczna dostarcza użytkownikom zbyt małej ilości energii np. w nocy.
Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynków

Dostępne są również konkretne modele inwerterów (np. Fronius), które mają przygotowane wyjścia na podłączenie w przyszłości magazynów energii w postaci akumulatorów jonowo-litowych (tych najnowszych stosowanych w instalacjach fotowoltaicznych).

Minusem rozwiązania bazującego na magazynie energii jakim są akumulatory jest wysoka cena. Instalacja taka ma uzasadnienie w miejscach bez doprowadzonej tradycyjnej linii elektroenergetycznej. W budynkach, gdzie prąd jest już doprowadzony stosuje się najczęściej systemy fotowoltaiczne tzw. on-grid bez akumulatorów.

Systemy akumulatorów z pewnością będą w przyszłości bardzo popularne, jednak świat musi jeszcze poczekać na rozwój tej technologii oraz zdecydowany spadek cen w porównaniu do obecnych, nieakceptowalnych z ekonomicznego punktu widzenia.

Panele fotowoltaiczne

Nowoczesny system monitoringu danych odnoszących się do pracy instalacji pozwala na obserwowanie wydajności całej instalacji z panelami fotowoltaicznymi. System ten oblicza wielkość produkcji energii, jakiej należy się spodziewać w najbliższych godzinach. Natomiast w przypadku produkcji dodatniej wybiera konkretne urządzenia szczególnie wysoko energochłonne działające w gospodarstwie. W sytuacji nadwyżki prądu rozpoczyna się ładowanie akumulatora. Większość inwerterów ma standardowo wbudowany moduł odpowiedzialny za statystyki zużycia energii wyprodukowanej z instalacji solarnej (paneli fotowoltaicznych). 

W ten właśnie sposób zużycie własne prądu w gospodarstwie domowym jest automatycznie optymalizowane.

 

Zasilanie w energię poza siecią jest tak bliskie
Działające poza siecią elektryczną instalacje fotowoltaiczne pozwalają na samowystarczalne zasilanie budynku w prąd niezależnie od sieci publicznej. Systemy tzw. off-grid przyczyniają się do elektryfikacji obszarów słabo zaludnionych i położonych z dala od sieci elektrycznej.

 

Działanie systemu fotowoltaicznego z magazynowaniem energii w akumulatorach – opis funkcjonowania elementów solarnych

Panele solarne

Panele fotowoltaiczne (solarne) zamieniają światło słoneczne na prąd stały, bez zbędnego hałasu i bez zanieczyszczeń.

Inwerter

Inwerter zamienia prąd stały wytworzony w panelach solarnych na prąd zmienny, którym można zasilać sieć elektryczną lub bezpośrednio go zużywać na własne potrzeby. Urządzenie to najczęściej ma wbudowany moduł odpowiedzialny za monitorowanie pracy zestawu fotowoltaicznego oraz generowanie statystyk.

Inwerter akumulatorowy – sterownik ładowania

Inwerter akumulatorowy - sterownik ładowania reguluje ładowanie i rozładowywanie, przykładem jest model IBC SolStore (magazyn energii). Jeżeli zestaw fotowoltaiczny produkuje więcej energii niż jest zużywane, wtedy IBC SolStore jest ładowane. W sytuacji, gdy potrzeba więcej energii, niż produkuje system fotowoltaiczny, inwerter akumulatorowy pokrywa różnicę energii, przez co IBC SolStore jest rozładowywane.

System akumulatorowy

W dzień system odpowiednio dobranych akumulatorów magazynuje nadmiar prądu wytworzonego w modułach fotowoltaicznych. Wieczorem, w nocy i we wczesnych godzinach porannych przekazuje tą zmagazynowaną energię elektryczną do zasilania urządzeń w gospodarstwie domowym.

Licznik elektryczny produkcji energii przez panele fotowoltaiczne

W celu pomiaru energii elektrycznej wytwarzanej przez przydomową elektrownię słoneczną, obok istniejącego licznika zużycia energii instalowany jest kolejny licznik elektryczny. Ten natomiast mierzy ilość energii wyprodukowanej przez inwerter.

Dwudrożny licznik energii elektrycznej (tzw. licznik inteligentny)

Licznik ten rejestruje tą część energii, która dostarczana jest do publicznej sieci elektrycznej. Powstała różnica pomiędzy całkowitą wyprodukowaną energią a energią zmagazynowaną wskazuje na wielkość zużycia własnego. Licznik ten mierzy także ilość energii pobieranej od dystrybutora energii elektrycznej.
Ponadto w przypadku dopłat/dotacji ze strony Państwa jest możliwość zarabiania na instalacjach fotowoltaicznych.

Monitoring wyprodukowanej energii - IBC SolGuard

Dzięki nowoczesnemu monitorowaniu danych eksploatacyjnych przez urządzenie marki IBC można wyświetlić moc Państwa zestawu solarnego. Na podstawie aktualnych danych meteorologicznych i bieżącej produkcji energii system określi przewidywaną produkcję na następne godziny. Dzięki temu pomoże Państwu zaplanować najbardziej odpowiedni czas na załączanie urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym. Pozwala to na optymalizowane zużycie energii elektrycznej.


Przejdź dalej do:

Zestawy fotowoltaiczne - panele słoneczne - ceny

Dotacje - dofinansowania - programy

"Porady i wiedza" - fotowoltaika - panele słoneczne

CZY TO SIĘ OPŁACA? Najważniejsze argumenty za instalacją fotowoltaiczną.

 • Możliwość uniezależnienia się od ciągłego wzrostu cen energii elektrycznej. Produkcja energii elektrycznej na własny użytek jest po prostu opłacalna.
 • Moduły słoneczne są niezawodne, stabilne oraz posiadają niezwykle długą żywotność. Dodatkowym tego potwierdzeniem są długie okresy gwarancyjne.
 • Każdy może skorzystać z energii słonecznej. Instalacja możliwa jest prawie na każdym dachu i na każdej powierzchni.
 • Produkcja prądu z paneli fotowoltaicznych jest ekonomiczna i przyjazna dla środowiska.
 • Energia słoneczna zapewnia bezpieczeństwo. Energia pochodząca ze słońca jest do dyspozycji każdego bez żadnych ograniczeń oraz na tyle duża, że wielokrotnie pokrywa zapotrzebowanie ludności świata na prąd.
 • System solarny tego typu przyczynia się do podniesienia jakości życia.
 • Panele fotowoltaiczne produkowane są z efektywnym wykorzystaniem dostępnych zasobów, głównie krzemu.
 • Dzięki zestawom fotowoltaicznym można w łatwy sposób uniezależnić się od importów energii z zagranicy, na przykład paliw kopalnych.
 • Słońce jest pokojowym źródłem energii. O promienie słoneczne nie prowadzi się żadnych wojen, inaczej niż w przypadku gazu, ropy naftowej, węgla czy uranu.

 

Przejdź dalej do:

Zestawy fotowoltaiczne - panele słoneczne - ceny

Dotacje - dofinansowania - programy

"Porady i wiedza" - fotowoltaika - panele słoneczne

WŁAŚCIWY DOBÓR i POŁĄCZENIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO mają zasadnicze znaczenie dla wydajności instalacji fotowoltaicznej. Pracownicy SOLEKO POLSKA są w stanie zaplanować i zamontować dopasowane do potrzeb konkretnego Klienta rozwiązanie, tak aby Instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków - wizualizacjamożna było maksymalnie wykorzystać moc instalacji.

Planując instalację solarną do produkcji energii elektrycznej należy się zastanowić do jakich celów energia ta będzie wykorzystywana. Istotne wydaje się przeanalizowanie dziennego / miesięcznego / rocznego zużycia prądu w domu / firmie, gdyż na tej podstawie dobiera się odpowiedni zestaw solarny i jego moc.
W przypadku wykorzystania na własne cele moc szczytowa instalacji nie powinna przekraczać realnego zapotrzebowania na nią.  

W świetle obowiązującego prawa w Polsce (od 1 lipca 2016 roku) wszedł w życie system opustów. Pozwala on na przesyłanie do Zakładu Energetycznego niewykorzystanych nadwyżek energii elektrycznych wytworzonych z naszej elektrowni słonecznej, a następnie jej odbiór (rozliczenie) w późniejszych okresie. Odebrać (rozliczyć) można 80% energii przesłanej do Zakładu Energetycznego.

Wydajność instalacji fotowoltaicznej

Wydajność instalacji fotowoltaicznej jest bezpośrednio zależna od doboru właściwych paneli i odpowiedniego inwertera, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie napięcia prądu stałego na możliwe do wykorzystania napięcie zmienne. Sugerujemy wybór tylko i wyłącznie znanych i sprawdzonych producentów urządzeń solarnych (m.in. panele słoneczne i inwerter). O skutkach nieprzemyślanych decyzji zakupowych (opartych najczęściej na niskiej cenie) się będzie niestety szybko przekonać.

Możliwy jest nowoczesny system monitoringu danych z eksploatacji zestawu solarnego, który dostarcza informacji m.in. o mocy uzyskiwanej przez instalację PV. Dodatkowo taki system oblicza spodziewaną wielkość produkowanej energii, sygnalizując tym samym np. moment, kiedy najlepiej jest włączyć urządzenia pobierające dużą ilość prądu..

Magazynowanie energii. Ładowanie akumulatorów odbywa się w czasie, gdy instalacja fotowoltaiczna produkuje więcej prądu, niż się go zużywa. Zmagazynowany prąd udostępniany jest ponownie wieczorem, w nocy lub we wczesnych godzinach porannych. Niestety na chwilę obecną systemy fotowoltaiczne z magazynem energii są montowane najczęściej tam, gdzie jest to konieczne z uwagi na brak podłączenia do sieci elektroenergetycznej. W przeciwnym razie zwrot z inwestycji może się znacznie wydłużyć.

Fotowoltaika - magazynowanie energii w akumulatorachPosiadając już odpowiednio dobrany i zamontowany system solarny można wygodnie usiąść i cieszyć się darmową energią w domu oraz zyskami z niej wynikającymi. Na wniosek Klienta obsługujący doradca SOLEKO POLSKA prowadzić będzie stały monitoring wydajności instalacji.

 

Przejdź dalej do:

Zestawy fotowoltaiczne - panele słoneczne - ceny

Dotacje - dofinansowania - programy

"Porady i wiedza" - fotowoltaika - panele słoneczne