Pompa ciepła to urządzenie, które może zapewnić komfort cieplny w domu bez konieczności spalania drogich paliw kopalnych takich jak węgiel, olej opałowy, gaz ziemny.

Urządzenie działa na zasadzie wymuszenia przepływu ciepła z obszaru o niższej temperaturze, czyli np. powietrze, grunt, woda do obszaru o wyższej temperaturze, czyli np. ogrzewanie w naszym domu i zbiornik ciepłej wody użytkowej. W tym procesie pompa ciepła zużywa energie elektryczną, przy czym jest to zużycie kilka razy mniejsze od bezpośredniego ogrzewania elektrycznego. Ilość zużytej energii do zasilania pompy ciepła zależy głównie od różnicy temperatury pomiędzy źródłem ciepła, a temperaturą pożądaną w instalacji ogrzewania domu. Im różnica mniejsza, tym pompa pracuje efektywniej. W typowych polskich warunkach klimatycznych, pompa ciepła zużywa nawet 3-4 razy mniej energii w porównaniu do ogrzewania elektrycznego. W połączeniu z instalacją fotowoltaiczną, która dostarcza energie elektryczną, oba urządzenia mogą stać się swoistym perpetuum mobile.

pompa ciepla fotowoltaikaRodzaje pomp ciepła

Pompy ciepła możemy podzielić ze względu na źródło z jakiego pobierają ciepło na:

Pompy ciepła gruntowe

Źródło ciepła to kolektory poziome zakopane w gruncie na głębokości kliku metrów lub punktowo w formie pionowych odwiertów głębokich na kilkadziesiąt metrów.

Pompy ciepła wodne

Źródło ciepła to studnia wody, z której w trakcie jej przepływu przez wymiennik odbierane jest ciepło lub kolektor poziomy ułożony na dnie zbiornika wody.

Pompy ciepła powietrzne

Źródło ciepła to powietrze zasysane z otoczenia.

Pompy ciepła powietrzne

Najbardziej popularne w Polsce są pompy powietrzne, które stanowią nawet 90% ogólnej liczby montowanych urządzeń. Wynika to z faktu, że mają one podobną efektywność w stosunku do pomp gruntowych i wodnych biorąc pod uwagę cały sezon grzewczy. W pozostałym okresie kiedy potrzebujemy tylko ciepłej wody użytkowej i chłodzenia wydajność pomp powietrznych jest jeszcze większa. Koszt instalacji pompy ciepła powietrznej jest nawet 30% niższy od pomp gruntowych i wodnych ponieważ nie ma konieczności wykonywania kosztownych odwiertów i wykopów pod kolektory poziome. Główna część pompy powietrznej znajduję się na zewnątrz w postaci tak zwanej jednostki zewnętrznej. W środku budynku umieszcza się jednostkę wewnętrzną zawierającą zespół sterowniczo pompowy i wymiennik ciepła. 

Pompy powietrzne Monoblok i Split

pompa ciepła ogrzewanie domuPompy ciepła powietrzne można podzielić ze względu na ich budowę i sposób przekazywania ciepła do budynku. O pomie ciepła typu Split mówimy, jeżeli ciepło odbierane z jednostki zewnętrznej jest przekazywane do jednostki wewnętrznej poprzez rurociąg zawierający czynnik chłodniczy. O pompie ciepła typu Monoblok mówimy, jeżeli czynnik chłodniczy znajduje się w całości w jednostce zewnętrznej, a ciepło odbierane jest poprzez rurociąg zawierający płyn niezamarzający lub bezpośrednio wodę kotłową.

Pompy ciepła z montażem od SOLEKO

Pompy ciepła to doskonała alternatywa dla konwencjonalnych źródeł ogrzewania. Rozwój nowych technologii umożliwia stosowanie tych urządzeń nawet w starszych budynkach z instalacją grzejnikową. Dzięki temu, można zrezygnować z bardzo drogiego węgla, gazu, czy oleju opałowego.

Firma SOLEKO posiada bogate doświadczenie w montażu pomp ciepła. Od 2003r. zajmujemy się instalacjami hydraulicznymi z udziałem odnawialnych źródeł energii. Posiadamy w swojej ofercie pompy ciepła powietrzne typu Split i Monoblok znanych i sprawdzonych producentów takich jak HEWALEX, ROTENSO, HITACHI, STIEBEL ELTRON. Na życzenie klienta możemy również zainstalować urządzenia innych producentów. Zapraszamy do kontaktu.