Szanowni Państwo

Nabór wniosków o dofinansowanie w programie „Mój Prąd” w IV edycji rozpoczął się 15.04.2022r. i będzie trwał do 31.03.2023r. W nowej odsłonie programu oprócz samej instalacji fotowoltaicznej dofinansowaniem objęte są również magazyny energii i ciepła oraz systemy zarządzania energią zwiększające auto konsumpcję wytwarzanej energii. W grudniu 2022r. NFOŚiGW zwiększył dotację i łącznie na wszystkie elementy objęte dofinansowaniem można uzyskać nawet 26 000 zł (nie więcej niż 50% wartości całej inwestycji). Wcześniej była to kwota 15 500 zł. Do programu kwalifikują się instalację fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 10 kW, służące na potrzeby budynków mieszkalnych.

Wnioski można składać tylko w wersji online. Firma Soleko jest w pełni przygotowana do takiego trybu składania wniosków. Wszystkie kwestie związane z dotacją obsługujemy kompleksowo na podstawie upoważnienia dzięki czemu klient nie musi tracić czasu na wypełnianie i kompletowanie dokumentów. 

Program dotacji do fotowoltaiki i magazynów energii "Mój prąd" 4 edycja 2022

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest przyłączenie instalacji  w nowy systemie rozliczania energii tzw. net-billing, który obowiązuje od 01.04.2022r. Obecni prosumenci, również mogą uzyskać dofinansowanie, pod warunkiem przejścia na nowy system. W tym przypadku należy pamiętać, że jest to jednokierunkowa zmiana i powrót do poprzednich zasad rozliczeń net-metering, nie będzie już możliwy.

Instalacje fotowoltaiczne (PV) przyłączone do sieci przed 01.04.2022r. z otrzymanym wcześniej dofinansowaniem.

Dofinansowaniem objęte będą również instalacje fotowoltaiczne, które otrzymały wcześniej dofinansowanie. W tym przypadku otrzymamy do 3000 zł pod warunkiem przejścia na nowy system net billing i zakupu magazynu ciepła lub energii elektrycznej . Następnie możemy uzyskać dofinansowanie do magazynu ciepła do 5000 zł, magazynu do energii 16 000 zł i systemu zarządzania energią HEMS/EMS do 3000 zł. Łączna wysokość dofinansowania może wynieść nie więcej niż 22 000 zł.

Program dotacji do fotowoltaiki i magazynów energii "Mój prąd" 4 edycja 2022

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Instalacje fotowoltaiczne (PV) przyłączone do sieci przed 01.04.2022r. bez wcześniejszego dofinansowania.

W przypadku instalacji fotowoltaicznych przyłączonych przed datą 01.04.2022r., które nie otrzymały wcześniej żadnego dofinansowania można otrzymać do 6000 zł za samo przejście do nowego systemu rozliczania net billing. Jeżeli zdecydujemy się na zakup innych elementów objętych dofinansowaniem otrzymamy dodatkowo 1000 zł i dalej 5000 zł za magazyn ciepła, 16 000 zł a magazyn energii oraz 3000 zł za system zarządzania energią HEMS/EMS. Łączna wysokość dofinansowania może wynieść nie więcej niż 26 000 zł.

Program dotacji do fotowoltaiki i magazynów energii "Mój prąd" 4 edycja 2022

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Instalacje fotowoltaiczne (PV) przyłączone do sieci po 01.04.2022r.

W przypadku nowo przyłączanych instalacji po dacie 01.04.2022r. w systemie net-billing otrzymamy 6000 zł do samej instalacji fotowoltaicznej i dodatkowo 1000 zł jeżeli zdecydujemy się na zakup innych elementów objętych dofinansowaniem. Podobnie jak w innych przypadkach przy zakupie magazynu ciepła będzie to kwota do 5000 zł, magazynu energii do 16 000 zł, systemu zarządzania energią HEMS/EMS do 3000 zł. Łączne dofinansowanie może wynieść nie więcej niż 26 000 zł. 

Program dotacji do fotowoltaiki i magazynów energii "Mój prąd" 4 edycja 2022

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Dofinansowanie „Mój Prąd” a ulga termomodernizacyjna.

Zasady rozliczania ulgi termomodernizacyjnej nie zmienią się w stosunku do wcześniejszych edycji programu. Koszty instalacji fotowoltaicznej zgłoszone do rozliczenia ulgi należy pomniejszyć o kwotę otrzymanej dotacji. Następnie otrzymaną dotację należy doliczyć  do podstawy opodatkowania za bieżący rok w zeznaniu podatkowym składanym w przyszłym roku.

Budżet i czas trwania programu

W bieżącej IV edycji programu budżet wynosi 855 mln zł, ale może zostać zwiększony w zależności od oczekiwań rynku. Program będzie trwał maksymalnie do dnia 31.12.2025 r. lub do wyczerpania środków. Program dofinansowań do fotowoltaiki "MÓJ PRĄD" został wprowadzony 23.07.2019 rKwota dofinansowania wynosiła początkowo 5 tyś. zł. W kolejnych edycjach było to 3tyś. zł. Budżet programu wyniósł do tej pory 1,8 mld zł, a  dotacją objęte zostało ok. 450 tyś. instalacji fotowoltaicznych.

Szczegółowe informacje nt. programu Mój Prąd można znaleźć na: https://mojprad.gov.pl/

Z poważaniem Zespół SOLEKO POLSKA