Szanowni Państwo

Już oficjalnie NFOŚiGW ogłosił, że instalacje fotowoltaiczne zrealizowane po dacie 1 luty 2020 r. będą mogły zostać zgłoszone do kolejnej III edycji programu Mój Prąd, która rusza od 1 lipca 2021r. Nasza firma może poszczycić się niemal 100% skutecznością w pozyskaniu dofinansowania w dotychczasowych naborach.

Warto podkreślić, że kwestie związane z dotacją obsługujemy kompleksowo na podstawie upoważnienia dzięki czemu klient nie musi tracić czasu na wypełnianie i kompletowanie dokumentów. 

Nabór wniosków w bieżącej II edycji programu "MÓJ PRĄD" zakończył się z dniem 7 grudnia br. Jednocześnie informujemy, że trwają prace nad kolejną edycją progrmu, gdzie dofinansowaniem mają być objęte również domowe ładowarki do samochodów elektrycznych. 

Informujemy, że od dnia 31.03.2020r. wnioski w programie "MÓJ PRĄD" można składać tylko w wersji online. Firma Soleko jest w pełni przygotowana do nowego trybu składania wniosków i pomaga klientom przejść przez cały proces pozyskania dofinansowania.

Informacja na temat programu "Mój prąd"Program dofinansowań do fotowoltaiki "MÓJ PRĄD" został wprowadzony 23.07.2019 rKwota dofinansowania wynosi do 5 tyś. zł i może być mniejsza tylko w przypadku, kiedy wartość instalacji wynosi mniej niż 10 tyś zł. W praktyce jednak instalację fotowoltaiczne mają wyższą wartość i można przyjąć, że prawie każda instalacja fotowoltaiczna może otrzymać pełne 5 tyś. zł. Do programu kwalifikują się instalację fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 10 kW, służące na potrzeby budynków mieszkalnych.

Budżet programu wynosi 1 mld zł co oznacza, że dotacją objęte będzie 200 tyś. instalacji fotowoltaicznych. Program będzie trwał maksymalnie do dnia 31.12.2025 r. lub do wyczerpania środków. Szacuje się, że w bieżącym roku będzie wykonanych ok. 50 tyś. instalacji fotowoltaicznych, co oznacza, że przy obecnym tempie pieniędzy wystarczy na 4 lata. Nie wykluczone jednak, że w kolejnych latach tempo wzrostu się podwoi i bardziej realistyczne jest, że program potrwa tylko 2 lata.

Dla naszych klientów świadczymy wszelką pomoc w zakresie poprawnego przygotowania i wysłania wniosku o dotację „Mój Prąd”. Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję przygotowania wniosku.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej NFOŚiGW pod linkiem: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

Wniosek można wysłać dopiero po wymianie licznika przez zakład energetyczny. Do wniosku należy wpisać osobę, która widnieje na umowie z zakładem energetycznym (niekoniecznie właściciel domu lub nabywca instalacji fotowoltaicznej). W przypadku gdy umowa jest na dwie osoby wpisujemy jedną z nich. Faktura na zakup instalacji fotowoltaicznej może być wystawiona na inną osobę i opłacona z dowolnego źródła.

Ważne: w przypadku chęci skorzystania z ulgi podatkowej – termomodernizacyjnej wymagany jest właściciel lub współwłaściciel domu wpisany na fakturze zakupu instalacji fotowoltaicznej, natomiast nie musi być to osoba widniejąca na umowie z zakładem energetycznym). Należy wówczas pomniejszyć kwotę wpisaną do ulgi o otrzymaną dotację.

Do wniosku należy załączyć:

  • Zaświadczenie z zakładu energetycznego potwierdzające montaż nowego licznika dwukierunkowego. Jeżeli zakład nie przysłał gotowego zaświadczenia to należy zgłosić się do najbliższego biura obsługi zakładu energetycznego i poprosić o wydanie zaświadczenia. Wzór zaświadczenia można pobrać ze strony NFOŚiGW. Należy wpisać nr Punktu Poboru Energii - w skrócie PPE i adres PPE (Można znaleźć na fakturze za prąd).
  • Kopia (ksero) faktury za instalację fotowoltaiczną (Jeżeli była zaliczka to również faktura wystawiona za zaliczkę). Na oryginale faktury/faktur w dolnej części strony należy odręcznie napisać „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”, następnie wykonać ksero i podpisać imieniem i nazwiskiem „za zgodność z oryginałem”
  • Dowód zapłaty faktury za instalację fotowoltaiczną. Np. potwierdzenie przelewu, które można pobrać w banku lub wydruk z internetowego konta podpisany czytelnie za zgodność z oryginałem. W przypadku, gdy instalacja została zapłacona gotówką – dowód zapłaty KP dołączony do faktury (ksero podpisane za zgodność z oryginałem). Można również napisać oświadczenie o dokonanej zapłacie.
  • Klauzula informacyjna dla wnioskodawców Programu priorytetowego "Mój Prąd" (tzw. RODO). Klauzule można pobrać ze strony NFOŚiGW (Wystarczy tylko zapoznać się i podpisać)

Wniosek wypełniamy DŁUGOPISEM DRUKOWANYMI LITERAMI we wszystkich polach NIEZAZNACZONYCH na szaro. Na stronie NFOŚiGW jest też wersja wniosku edytowalna, którą można wypełnić na komputerze.

Koszt kwalifikowany jest taki sam jak całkowity koszt zakupu instalacji fotowoltaicznej na fakturze. Data zawarcia umowy kompleksowej jest datą nowo podpisanej umowy z zakładem energetycznym na instalację fotowoltaiczną. Nr umowy kompleksowej należy odszukać na nowo podpisanej umowie z zakładem energetycznym. Nr Punktu Poboru Energii (PPE) można znaleźć na fakturze za prąd (najczęściej na 2 stronie).

Wniosek składa się w wersji papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy i wysyła pocztą tradycyjną z dopiskiem na kopercie „Program priorytetowy „Mój Prąd” na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 1,02- 673 Warszawa

Z uwagi na obecną sytuację od dnia 31.03.2020r. wnioski w programie "MÓJ PRĄD" można składać tylko w wersji online.

Szczegółowe informacje nt. programu Mój Prąd można znaleźć na: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

Z poważaniem Zespół SOLEKO POLSKA