Ze wsparcia finansowego mogą skorzystać też przedsiębiorcy. W ramach programu Energia Plus wnioskodawca może dostać dofinansowanie między innymi na budowę nowej lub rozbudowanie istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Dofinansowanie w programie Energia PlusMa ono formę pożyczki udzielanej do kwoty równej 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji, nawet na 15 lat. Otrzymana kwota zwolniona jest z podatku dochodowego.

Budżet programu wynosi 1,3 mld złotych, a wnioski o dofinansowanie można składać od 01.10.2020 r. do 17.12.2021 r. lub do wyczerpania środków. Wniosek można złożyć drogą pocztową, osobiście lub przez Generator Wniosków o Dofinansowanie NFOŚiG, jednak razem  z wnioskiem elektronicznym należy przesłać opatrzony kodem kreskowym wydruk wniosku z Generatora Wniosków oraz oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego. Więcej informacji o programie można znaleźć na jego stronie internetowej.

Gdzie można uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku?

Formularze wniosków o dofinansowanie na fotowoltaikę bywają skomplikowane, a ich wypełnianie może przysporzyć niejednego problemu. Dlatego warto zwrócić się o pomoc do eksperta, który sprawdzi wszystkie dane i wyliczenia i dopilnuje, żeby zgłoszenie było wypełnione poprawnie.

Takiego wsparcia mogą udzielić wykwalifikowani specjaliści z firmy Soleko. W razie potrzeby udzielamy kompleksowej pomocy w dopełnieniu formalności związanych z wystąpieniem o dofinansowanie i uzyskaniem go. Chętnie przeprowadzimy naszych klientów przez całą drogę do własnej instalacji fotowoltaicznej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu pomożemy na każdym etapie budowy fotowoltaiki, wyboru jej mocy i poszczególnych komponentów tak, aby efektywnie spełniała swoje zadanie przez długie lata.