Agroenergia - dofinansowania fotowoltaiki dla rolnikówProgram "Agroenergia" realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (w skrócie NFOŚiGW) i przeznaczony jest na lata 2019-2025r., przy czym popisywanie umów planowane jest do 2023r.

Główny cel programu:

Celem programu jest ograniczenie szkodliwego wpływu rolnictwa na środowisko naturalne poprzez wsparcie rolników w ich działalności gospodarczej w postaci dofinansowania lub pożyczki m.in. do przedsięwzięć wykorzystujących odnawialne źródła energii, takich jak np. fotowoltaika. Dofinansowane instalację mają służyć zaspokojeniu własnych potrzeb energetycznych gospodarstw rolnych zwiększając tym samym samodzielność energetyczną na obszarach wiejskich.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie z programu "Agroenergia"?

Rolnicy indywidualni prowadzący osobiście gospodarstwo rolne do 300 ha, zamieszkujący co najmniej 5 lat w gminie, na terenie której znajduję się jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa.

Formy dofinansowania

  • Zwrotne: Pożyczka preferencyjna pokrywająca całość kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia. Kwota pożyczki wynosi od 100 tyś. do 2 mln zł. Oprocentowanie określone jest jako WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2% w skali roku. Maksymalny okres spłaty to 15 lat.
  • Bezzwrotne: Dotacja do 40% wartości przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 800 tyś zł.

Istnieje możliwość połączenia obu form dofinansowania.

Budżet programu

Całkowity budżet Programu Agroenergia jaki jest przeznaczony na dofinansowania dla rolników to 200 mln zł. Na formę w postaci dofinansowania bezzwrotnego jest przeznaczone 80 mln zł natomiast na pożyczki, czyli dofinansowanie zwrotne 120 mln zł.

Rodzaje przedsięwzięć

Są to między innymi przedsięwzięcia, które można podłączyć do sieci przesyłowych i w których produkowana energia jest wytwarzana ze źródeł odnawialnych takich jak: systemy fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, biogazownie, pompy ciepła. Kwalifikują się również systemy magazynowania energii o ile mają uzasadnienie techniczne i ekonomiczne. Ważne jest, aby nowe odnawialne źródło energii zaspokajało co najmniej 25% potrzeb energetycznych gospodarstwa rolnego.

Koszty kwalifikowane – instalacje fotowoltaiczne

Koszt kwalifikowany dla instalacji fotowoltaicznych o mocy od 50 kWp do 1 MWp wynosi do 2,5 mln zł/MW. Dla instalacji o mocy mniejszej od 50 kWp koszt kwalifikowany nie został określony.

Składanie wniosków i kontakt:

Wnioski będzie można składać, gdy na stronie internetowej NFOŚiGW w dziale przeznaczonym dla programu „Agroenergia” zostanie wygenerowana informacja na ten temat. Każdy taki program finansowania ma osobny formularz i można go będzie pobrać i wypełnić dopiero po założeniu konta w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie na stronie internetowej NFOŚiGW. Następnie gotowy wniosek należy złożyć w formie elektronicznej. Jeżeli posiada się podpis elektroniczny nie potrzebny jest własnoręczny podpis i można to zrobić za pomocą konta profilu zaufanego EPUAP. W przypadku, jeśli beneficjent nie posiada takiego podpisu wówczas taki wygenerowany wniosek trzeba wypełnić i przesłać elektronicznie, a oprócz tego wydrukować wniosek z kodem kreskowym z przodu oraz oświadczenie i przesłać pocztą na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa

z dopiskiem ,,Agroenergia”.

Więcej informacji na temat programu znajduję się na stronie internetowej NFOŚiGW w dziale „Agroenergia”.