Fotowoltaika dla rolnikaKoszt zakupu energii elektrycznej przez polskich konsumentów w ciągu ostatnich 15 lat zwiększył się o ponad połowę, a eksperci przewidują kolejne wzrosty cen w następnych latach. Sprawia to, że coraz większa liczba firm, gospodarstw rolnych i domowych planuje przekształcenie się z konsumenta (który jedynie energię zużywa) w prosumenta, w ekologiczny sposób także produkującego energię elektryczną.

Kto może skorzystać z ulgi podatkowej na fotowoltaikę dla rolników, jakie warunki należy spełnić i co najważniejsze - ile możemy zaoszczędzić? Zapraszamy do przeczytania naszego podsumowania: fotowoltaika dla rolnika.

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym: fotowoltaika

Odnawialne Źródła Energii, a w szczególności instalacje fotowoltaiczne, przeżywają w Polsce prawdziwy boom. Dzięki błyskawicznemu postępowi i rozwojowi innowacji technologie OZE stały się bardziej niezawodne i przede wszystkim tańsze, stając się osiągalne dla wielu gospodarstw. Szczególnie, jeśli w wyliczeniach uwzględnimy program Agroenergia (o którym szerzej piszemy poniżej) i inne formy ulg podatkowych dla rolników na fotowoltaikę. Dość powiedzieć, że w samym 2018 roku w polskich gospodarstwach domowych i rolnych zamontowano ponad 27 000 mikroinstalacji fotowoltaicznych - czyli takich, których moc jednostkowa nie przekracza 50 kWp (kWp - jednostka miary charakterystyczna dla branży fotowoltaicznej, określa wydajność paneli fotowoltaicznych w tzw. standardowych warunkach pomiarowych).

Skąd taka popularność fotowoltaiki w rolnictwie? Odpowiedź jest bardzo prosta. Instalacja fotowoltaiczna i produkowana przez nią energia mogą obniżyć rachunek za prąd nawet o 90%. Co więcej, nawet 25% kosztów samej instalacji możemy odliczyć od podatku w ciągu następnych 15 lat. Z jakich ulg podatkowych na fotowoltaikę mogą korzystać rolnicy i jak uzyskać dodatkowe środki?

Fotowoltaika dla rolnika

Jedną z najbardziej popularnych form pobierania rolniczych ulg podatkowych na fotowoltaikę jest proekologiczna ulga termomodernizacyjna, wprowadzona przez Ministerstwo Finansów w celu poprawy jakości powietrza. Z fotowoltaicznej ulgi podatkowej mogą skorzystać ci płatnicy podatku rolnego (osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne itp.), którzy są:

  • właścicielami gruntów,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami samoistnych gruntów lub gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego.

fotowoltaika dla gospodarstw rolnychUlga inwestycyjna w podatku rolnym fotowoltaika może wynieść do 25% kosztów poniesionych na inwestycję. Należy pamiętać o tym, że koszt jest odliczany od podatku rolnego już po zrealizowaniu inwestycji, a wszystkie wydatki muszą być udokumentowane odpowiednimi fakturami. Dodatkowo, rolnicy, którzy są także płatnikami podatku VAT również to zobowiązanie mogą w całości odliczyć (przy odpowiednim zakwalifikowaniu kosztów), co daje dodatkowe oszczędności w wysokości do 23%.

Program Agroenergia: fotowoltaika w rolnictwie

Program Agroenergia to jeden ze sztandarowych programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), dedykowany rolnikom, którzy chcieliby unowocześnić swoje gospodarstwa i rozpocząć korzystanie z Odnawialnych Źródeł Energii. Udział w nim mogą wziąć rolnicy indywidualni (osoby fizyczne będące właścicielem, samoistnym posiadaczem, użytkownikiem wieczystym lub dzierżawcą nieruchomości rolnych), którzy od co najmniej 5 lat zamieszkują w gminie, na terenie której położona jest nieruchomość rolna (lub jej część) i powierzchnia ich użytków rolnych nie przekracza 300 ha.

Tym co wyróżnia program Agroenergia na tle innych form wsparcia, to m.in. wysokość możliwego dofinansowania. W programie mogą wziąć udział zarówno mikroinstalacje do 50 kWp jak i instalacje fotowoltaiczne do nawet 1 MWp mocy, których koszt inwestycyjny nie przekracza 2.5 mln złotych. W ramach programu Agroenergia przewidziano dwie główne formy wsparcia: dotacje i pożyczki. Określona w regulaminie maksymalna wysokość dotacji na fotowoltaikę dla rolnika może pokryć do 40% kosztów kwalifikowanych (jednak nie więcej, niż 800 tys. złotych), natomiast pożyczka udzielana będzie w wysokości od 100 tys. do 2 mln złotych i będzie mogła pokryć nawet 100% kosztów kwalifikowanych. Budżet programu to 200 mln złotych, z czego 120 mln przeznaczone jest na pożyczki, pozostałe 80 mln złotych to budżet na dotacje. Pamiętajcie o bardzo ważnym warunku: korzystając z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Agroenergia.

Więcej informacji o programie Agroenergia można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.