Czy fotowoltaika wymaga zgłoszenia?Zastanawiając się nad instalacją paneli fotowoltaicznych często trafiamy na problem - czy fotowoltaika wymaga zgłoszenia? Jak to zwykle w takich przypadkach bywa: to zależy. Zapraszamy do zapoznania się z naszym krótkim poradnikiem na temat tego, jak wygląda zgłaszanie instalacji fotowoltaicznej.

Najpopularniejsze instalacje fotowoltaiczne możemy podzielić na dwie kategorie:

  • fotowoltaika o mocy powyżej 50 kW,
  • fotowoltaika o mocy poniżej 50 kW.

Ze względu na obowiązujące w Polsce przepisy prawa, to właśnie moc instalacji determinuje konieczność uzyskania pozwolenia na budowę. Ale po kolei:

Instalacja fotowoltaiczna powyżej 50 kW: czy pozwolenie jest wymagane?

Zaczynamy od paneli fotowoltaicznych o większej mocy, ponieważ tutaj sytuacja jest bardzo prosta. Jeśli moc naszego systemu przekracza 50 kW, zawsze takie działania musimy zgłosić i uzyskać pozwolenie na budowę. Warto pamiętać, że dzieje się tak niezależnie od tego, czy panele fotowoltaiczne zainstalujemy na dachu czy na gruncie.

Instalacja fotowoltaiczna poniżej 50 kW: czy zezwolenie jest potrzebne?

Jeśli zdecydowaliśmy się na instalację do 50 kW, z zasady pozwolenie na budowę nie będzie potrzebne, choć od tej zasady obowiązują wyjątki, które omówimy poniżej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy instalacja powstaje na dachu czy na gruncie i czy z założenia produkowana energia będzie na użytek własny czy też będzie oddawana do sieci. 

UWAGA, WYJĄTEK! Przed przystąpieniem do robót, inwestor musi zgłosić i uzyskać pozwolenie od odpowiedniego urzędu w dwóch przypadkach:

  • wysokość paneli fotowoltaicznych (montowanych na budynku) przekracza 3 metry,
  • obiekt wpisany jest do rejestru zabytków.

Niezwykle istotne jest także pamiętanie o miejscowym planie zagospodarowania - jak każda inwestycja budowlana, również instalacja paneli fotowoltaicznych wymaga zgodności z tym dokumentem. Warto zwrócić także szczególną uwagę na wymagania ekologiczne, jeśli nasza inwestycja ma powstać na obszarze chronionym (ocena zagrożeń dla środowiska).

Zgłoszenie fotowoltaiki krok po kroku

Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej wymaga od nas wypełnienia kilku formularzy, jednak w praktyce jest bardzo proste. Po zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych musimy powiadomić o tym fakcie naszego operatora energetycznego. W zgłoszeniu podajemy niezbędne informacje, jak nazwa sieci, termin przyłączenia czy lokalizacja falownika. W ciągu kolejnego miesiąca wymieniony zostanie licznik - z jednokierunkowego na dwukierunkowy. Powinniśmy otrzymać także certyfikat przystosowania sieci elektroenergetycznej do przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej. 

Teraz jesteśmy gotowi do podpisania umowy z operatorem (jak Energa czy Tauron). Nasza instalacja powinna już efektywnie działać i zacząć generować oszczędności. Zgodnie z Ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii z 20 lutego 2015r. musimy poinformować naszego operatora także w przypadku modernizacji instalacji fotowoltaicznej, jej wyłączeniu czy w przypadku zmiany danych użytkowników instalacji.

Tauron fotowoltaika - zgłoszenie

Zgodnie ze stroną internetową firmy, mikroinstalacja fotowoltaiczna może być podłączona do sieci w trybie zgłoszenia, jeśli spełniasz następujące warunki:

  • jesteś odbiorcą końcowym, czyli używasz prądu na własne potrzeby,
  • planujesz do instalacji zewnętrznej podłączyć fotowoltaikę o mocy do 50 kW
  • moc mikroinstalacji fotowoltaicznej nie przekracza mocy przyłączeniowej, określonej w umowie z operatorem

Więcej informacji na temat zgłoszenia fotowoltaiki w Tauron znajdziesz na stronie: https://www.tauron.pl/dla-domu/obsluga-i-pomoc/chce-zostac-klientem/chce-sie-przylaczyc/mikroinstalacja