PRZYDOMOWE ELEKTROWNIE SŁONECZNE do produkcji energii elektrycznej

  • Domowe elektrownie słoneczne to ciekawy i nowoczesny sposób na stanie się po części niezależnym gospodarstwem domowym lub firmą od Zakładu Energetycznego. Ceny energii elektrycznej oraz surowców do jej wytworzenia nieustanie wzrastają. Podejmując decyzję o inwestycji w zestaw solarny oparty o panele fotowoltaiczne wyprzedzamy przyszłość o kilka lat, zabezpieczając energetycznie nas samych oraz swoją rodzinę.
  • Spoglądając od technicznego punktu widzenia, elektrownia słoneczna składa się zasadniczo z dwóch elementów głównych (panele słoneczne fotowoltaiczne oraz inwerter solarny) i bardzo wielu mniej zauważalnych (okablowanie, ochronniki przepięciowe, rozłączniku bezpiecznikowe itp.).
  • Poprawnie działający zestaw solarny pozyskuje poprzez panele fotowoltaiczne energię ze słońca, przekazując ją do inwertera, który z kolei przetwarza ją na prąd właściwy do wykorzystania w gospodarstwie domowym.
  • Przydomową elektrownię słoneczną może założyć każdy właściciel domu bez żadnych pozwoleń (w większości przypadków).
Elektrownie słoneczne

Korzyści płynące z inwestycji

Instalacja fotowoltaiczna (panele fotowoltaiczne) to obecnie jedno z najlepszych rozwiązań oszczędzania na rachunkach za energię elektryczną. Na mocy ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii z 1 lipca 2016 roku, została wprowadzona możliwość przekazywania nadwyżek wytworzonej energii elektrycznej do obsługującego nas Zakładu Energetycznego. Następnie w formie opustów za każdą 1 kWh przekazaną do Energetyki, Klient ma prawo odebrać 0,8 kWh (80%) dla mikroinstalacji do 10kW oraz 0,7 kWh (70%) dla mikroinstalacji do 50kW. Taka forma wymiany jest niezwykle korzystna dla posiadaczy przydomowych elektrowni fotowoltaicznych. Przy optymalnie dobranej mocy systemu fotowoltaicznego nie jest żadnym problemem zmniejszenie rachunków do marginalnych kwot.

Dofinansowanie - koszty instalacji solarnej nie muszą być wysokie

Istnieje kilka form wsparcia zakupu systemu fotowoltaicznego. Najbardziej powszechną są dotacje do kredytu bankowego. Dotacje te najczęściej są finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Od 2019r. można skorzystać z dopłaty 5000 zł w programie „Mój Prąd”. Na wsparcie przydomowych elektrowni słonecznych NFOŚiGW przeznaczył, aż 1 miliard złotych. Kolejną korzystną formą wsparcia jest ulga termomodernizacyjna, gdzie mamy możliwość odliczenia kosztu zakupu instalacji fotowoltaicznej od dochodu w naszym zeznaniu rocznym. Jest to realna gotówka przekazywana jako zwrot podatku. Wysokość zwrotu uzależniona jest od naszej stawki podatku dochodowego. Najczęściej wynosi ona 17%, więc przekładając to na wartość instalacji fotowoltaicznej zwrot może wynieść nawet kilka tysięcy złotych. Pamiętajmy, że wartość odliczenia należy pomniejszyć o dotacje uzyskaną w programie „Mój Prąd"

Istnieją też formy wsparcia na poziomie Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodrki Wodnej oraz Gmin. Warto zatem uzyskać dodatkowe informacje we właściwym dla siebie WFOŚiGW lub Urzędzie Gminy czy przypadkiem nie prowadziły one ewentualnych programów dofinansowań.

Firma SOLEKO POLSKA w każdym z tych rodzajów dofinansowań pomaga kompleksowo Klientom w kwestii przygotowania dokumentacji oraz ewentualnej współpracy z bankami.

Przejdź dalej do:

Zestawy fotowoltaiczne - panele słoneczne - ceny

Dotacje - dofinansowania - programy

"Porady i wiedza" - fotowoltaika - panele słoneczne