Inteligentne rozwiązania z zakresu magazynowania energii wraz z monitoringiem

 

System akumulatorów w ofercie SOLEKO pozwala na korzystanie z energii słonecznej także w czasie, gdy słońce nie świeci. Jest to rozwiązanie dla zużycia energii dla własnych celów, uniezależniając się od wzrostu cen prądu elektrycznego.
Przykładem systemu akumulatorów jest IBC SolStore, magazynujący prąd z energii słonecznej, który w chwili wytworzenia nie może zostać zużyty w budynku. System ten udostępnia go ponownie, gdy instalacja fotowoltaiczna dostarcza użytkownikom zbyt małej ilości energii np. w nocy.

 

Nowoczesny system monitoringu danych odnoszących się do pracy instalacji pozwala na obserwowanie wydajności całości instalacji. System ten oblicza wielkość produkcji energii, jakiej należy się spodziewać w najbliższych godzinach. Natomiast w przypadku produkcji dodatniej wybiera konkretne urządzenia szczególnie wysoko energochłonne działające w gospodarstwie. W sytuacji nadwyżki prądu rozpoczyna się ładowanie akumulatora.

 

W ten właśnie sposób zużycie własne prądu w gospodarstwie jest automatycznie optymalizowane.

 

Zasilanie w energię poza siecią jest tak bliskie
Działające poza siecią elektryczną instalacje fotowoltaiczne pozwalają na samowystarczalne zasilanie budynku w prąd niezależnie od sieci publicznej. Systemy tzw. off-grid przyczyniają się do elektryfikacji obszarów słabo zaludnionych i położonych z dala od sieci elektrycznej.

 

Działanie systemu fotowoltaicznego z magazynowaniem energii w akumulatorach – opis funkcjonowania elementów solarnych.

 

Panele solarne

Panele solarne (fotowoltaiczne) zamieniają światło słoneczne na prąd stały, bez zbędnego hałasu i bez zanieczyszczeń.

 

Inwerter

Inwerter zamienia prąd stały wytworzony w panelach solarnych na prąd zmienny, którym można zasilać sieć elektryczną lub bezpośrednio go zużywać na własne potrzeby.

 

Inwerter akumulatorowy – sterownik ładowania

Inwerter akumulatorowy - sterownik ładowania reguluje ładowanie i rozładowywanie, przykładem jest model IBC SolStore (magazyn energii). Jeżeli zestaw fotowoltaiczny produkuje więcej energii niż jest zużywane, wtedy IBC SolStore jest ładowane. W sytuacji, gdy potrzeba więcej energii, niż produkuje system fotowoltaiczny, inwerter akumulatorowy pokrywa różnicę energii, przez co IBC SolStore jest rozładowywane.

 

System akumulatorowy

W dzień system odpowiednio dobranych akumulatorów magazynuje nadmiar prądu wytworzonego w modułach fotowoltaicznych. Wieczorem, w nocy i we wczesnych godzinach porannych przekazuje tą zmagazynowaną energię elektryczną do zasilania urządzeń w gospodarstwie domowym.

 

Licznik elektryczny produkcji energii przez panele fotowoltaiczne

W celu pomiaru energii elektrycznej wytwarzanej przez system paneli fotowoltaicznych, obok istniejącego licznika zużycia energii instalowany jest kolejny licznik elektryczny. Ten natomiast mierzy ilość energii wyprodukowanej przez inwerter.

 

Dwudrożny licznik energii elektrycznej (tzw. licznik inteligentny)

Licznik ten rejestruje tą część energii, która dostarczana jest do publicznej sieci elektrycznej. Powstała różnica pomiędzy całkowitą wyprodukowaną energią a energią zmagazynowaną wskazuje na wielkość zużycia własnego. Licznik ten mierzy także ilość energii pobieranej od dystrybutora energii elektrycznej.
Ponadto w przypadku dopłat/dotacji ze strony Państwa jest możliwość zarabiania na instalacjach fotowoltaicznych.

 

Monitoring wyprodukowanej energii - IBC SolGuard

Dzięki nowoczesnemu monitorowaniu danych eksploatacyjnych przez urządzenie marki IBC można wyświetlić moc Państwa zestawu solarnego. Na podstawie aktualnych danych meteorologicznych i bieżącej produkcji energii system określi przewidywaną produkcję na następne godziny. Dzięki temu pomoże Państwu zaplanować najbardziej odpowiedni czas na załączanie urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym. Pozwala to na optymalizowane zużycie energii elektrycznej.
Polityka prywatności

Fundusze Europejskie Program Regionalny Województwo Świętokrzyskie