Informacja na temat - "Kolektory słoneczne dotacje 45% z NFOŚiGW"

Informujemy, że od września 2010 do 2014 istnieje możliwość uzyskania 45% dotacji na instalacje solarne z kolektorami słonecznymi dla klientów indywidualnych oraz wspólnot mieszkaniowych. Dotacja udzielana jest w formie umarzanego w 45% kredytu, którego udzielają Banki Spółdzielcze w całym kraju, Bank Polskiej Spółdzielczości oraz Bank Ochrony Środowiska.

 

Oficjalne źródła podają, że pieniędzy w ramach dotacji 45% z NFOŚiGW na zakup i montaż kolektorów słonecznych wystarczy maksymalnie do marca - kwietnia 2014 roku. Już od września 2013 roku wykorzystuje się środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie kolektorów słonecznych z 2014 roku. Wpływa na to niespodziewanie duże zainteresowanie się zestawami solarnymi do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Więcej na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Nasza firma kompleksowo pomaga w realizacji całego przedsięwzięcia związanego z pozyskaniem dofinansowania na kolektory słoneczne. Dla klienta przygotowujemy wszelką potrzebną dokumentację wymaganą przez banki.
Jednocześnie informujemy, że środki są ograniczone i z powodu bardzo dużego zainteresowania dotacją mogą ulec stosunkowo szybkiemu wyczerpaniu. W niektórych bankach limity przeznaczone na rok 2013 już zostały wyczerpane.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z instalacji solarnych firmy SOLEKO w naszej galerii zdjęć.

 

Kolektory słoneczne dofinansowanie - informacja o programie

Nowy program dopłat do kolektorów NFOŚiGW jest programem realizowanym we współpracy z bankami w ramach, którego będą udzielane dotacje na zakup i montaż kolektorów słonecznych w formie dopłat na dokonywanie częściowych (w wysokości do 45%) spłat kapitału kredytów bankowych.

Kto może otrzymać dofinansowanie na kolektory słoneczne?

Program dofinansowania do kolektorów przeznaczony jest dla osób fizycznych i dla wspólnot mieszkaniowych. Z programu dofinansowania do solarów wyłączeni są beneficjenci korzystający z sieci ciepłowniczej. Z programu dotacji do kolektorów mogą skorzystać również rolnicy pod warunkiem, że kolektory słoneczne wykorzystywane będą w gospodarstwie domowym, a nie w działalności stricte rolniczej. W przypadku, gdy chcemy zainstalować kolektory słoneczne na budynku, który jest po części wykorzystywany do działalności gospodarczej koszty kwalifikowane zmniejsza się odpowiednio proporcjonalnie (np. jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest na 20% powierzchni całkowitej, to koszty kwalifikowane zmniejsza się o 20%.), ale nie więcej niż 50% – wtedy dotacja na kolektory nie jest możliwa.

Wielkość dofinansowania do kolektorów

Wysokość dotacji na kolektory to 45% kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych, przy czym jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2250zł brutto w przeliczeniu na 1m2 całkowitej powierzchni zainstalowanych kolektorów. Dotacja na kolektory słoneczne połączona jest z kredytem bankowym i przeznaczona jest na jego częściową spłatę. Kredyt może być udzielony na wyższą kwotę, ale dotacją objęta będzie wyłącznie część odpowiadająca kosztom kwalifikowanym.

 

Jak otrzymać dotację na kolektory słoneczne?
Kredyt z dotacją na kolektory można otrzymać w jednym z 6 banków, które podpisały z NFOŚiGW
umowę o współpracy przy realizacji programu. Są to:
- Bank Ochrony Środowiska S.A.,
- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
- Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.,
- Krakowski Bank Spółdzielczy,
- Mazowiecki Bank Regionalny S.A.,
- Warszawski Bank Spółdzielczy,

Dotacja na kolektory udzielana jest bezgotówkowo po przedstawieniu przez kredytobiorcę faktur oraz podpisaniu „Protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia” oraz po przeprowadzeniu przez Bank kontroli przedsięwzięcia, jednak nie później niż po upływie 2 miesięcy od dnia złożenia w Banku przez Kredytobiorcę „Protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia”.

 

Od 1 października 2013 roku ulegają raz kolejny zmianie zapisy w programie dotacyjnym do kolektorów słonecznych. Od tej daty koszty kwalifikowane będą liczone od powierzchni czynnej kolektora słonecznego, zamiast dotychczas obowiązującej powierzchni całkowitej kolektora. Najbardziej odczują to nabywcy kolektorów rurowo-próżniowych. Natomiast w małym stopni dotknie to Klientów na zestawy solarne z kolektorami płaskimi. Zmiana ta ograniczy wysokość otrzymywanego finalnie dofinansowania na solary.

 

Przejdź dalej do:

Zestawy solarne, kolektory słoneczne cena

Dotacje 45% do kolektorów słonecznych z NFOŚiGW

"Porady i wiedza" dotyczące zestawów solarnych